Avgiften höjs med 5 % från nyår

Den 5 november behandlade styrelsen budgeten för 2021 och kunde konstatera följande:

 • Fjärrvärmetaxan höjs med cirka 1 %.
 • El-avgifterna höjs med 3 %,
 • Vatten- och avloppstaxan höjs med 3 %
 • Kostnaden för fastighetsskötsel, fastighetsförsäkring och administrationsavtal räknas upp med index.
 • Vi får en kostnad för att Securitas bevakar så att parkeringsreglerna följs.
 • Lånen som ska skrivas om 2021 har redan låg ränta, så det blir ingen sänkning av räntekostnaden på grund av detta.
 • Sophämtningen:
  Brännbart: Då soporna kastas i närmaste hålet på främsta containern tills denna blir överfull och soporna trillar ut istället för att gå runt till baksidan, måste vi få tömt containern varje vecka. Detta innebär en extra höjning av kostnaden 2021 utöver taxehöjningen.
  Matavfall: Glädjande är att vi blivit bättre på att lägga matavfall i därför avsedda papperspåsar och inte i plastkassar. Vi vill också påminna om att i matavfallspåsen ska läggas kaffe och tesump inklusive filter. Blommor och krukväxter ska också läggas här.
  Vi ersatte containern med en mindre, vi bedömde att det skulle räcka. Vi kan tyvärr konstatera att påsarna kastas i närmsta hålet, så soporna ibland trillar ut igen. Vi tvingas sätta tillbaka större container om inte det kastas via de bakre hålen också. Detta kommer i så fall att innebära högre kostnader.

En nödvändig höjning
Ovanstående innebär att vi beslutade höja årsavgifterna med fem procent från 2021 01 01. Garagehyran och kabel-tv-avgiften förblir däremot oförändrade.

Vi hoppas och tror på förståelse för höjningen. Den är nödvändig för att få ekonomin i balans 2021 och för att vi ska vara förberedda för nästa stora underhåll som är reliningen av avloppsstammarna samt köks-badrumsavloppen 2022.

2021-2022 kommer vi att fortsätta med att byta ut belysningen i trapphusen till led-armaturer.