Uppdaterad: Ingen fysisk föreningsstämma i år

Det blir ingen fysisk föreningsstämma på grund av åttapersonersregeln.

På styrelsemötet den 11 mars har styrelsen i Brf Svaneholm i stället beslutat att röstning vid föreningsstämman 2021 ska ske genom poströstning.

Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande coronapandemi.

Genom bestämmelserna kan antalet stämmodeltagare hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter. Röstsedlarna som kommer att delas ut ska läggas i en brevlåda i trappa 33C.

Stämman hålls den 8 juni
Stämman kommer att hållas den 8 juni med hjälp av HSB och med endast ordförande, sekreterare och två rösträknare/justerare närvarande.

Mer information om föreningsstämman kommer att delas ut i mitten av maj, men vi kan redan nu informera om att en av punkterna på dagordningen blir om vi ska införa gruppanslutning av bredband 250/250 + telefoni. Kostnaden är 125 kronor i månaden, endast eventuella samtalskostnader tillkommer.

Uppdatering: Även den nya gruppanslutningen gäller Telenor, det vill säga samma bredbandsleverantör som vi har i dag.

Våra grannföreningar har haft detta en tid. Eftersom alla får betala detta måste det beslutas på en stämma. Enkel majoritet gäller, dvs. om ja-rösterna är fler än nej-rösterna så kommer vi att införa detta.