Dags att se över föreningens värmesystem

Vi har den senaste tiden märkt att det skiljer i innetemperatur i lägenheterna. Det är skillnad inte bara mellan hus, utan även mellan lägenheter i samma trapphus.

Vi kommer därför att se över hela värmesystemet. Det är nu ute förfrågningar hos fem entreprenörer. Vi ska bland annat byta undercentralen, samtliga ventiler under mattan i entrén samt ventilen på inkommande ledningen i lägenheterna. Denna sitter i köket i två- och trerumslägenheterna och i stora rummet i ettorna.

En ny injustering av hela värmesystemet ska göras, då den nuvarande gjordes 1991. Vi återkommer med mer information angående tider för tillträde till lägenheten. Det är viktigt att vi får tillträde till alla lägenheter, annars fungerar inte injusteringen.