Dags att rösta inför föreningsstämmam

Föreningsstämman 2021 kommer att ske med enbart poströstning. Stämmohandlingarna är utdelade till samtliga bostadsrättsinnhavare.

Poströsterna ska lämnas i brevlådan märkt ”poströster” i trapphuset 33C senast måndag den 7 juni klockan 21.00.