Medlemmarna sa ja till bredbandet

Röstningen på stämman den 8 juni resulterade i stor majoritet för införandet av gruppanslutning av bredband. Vi återkommer med mer information.

Protokollet från stämman finns enligt stadgarna tillgängligt hos vicevärden på expeditionstid.