Rapport styrelsemöte 2012-12-13

Styrelsen sammanträdde 2012-11-08.

På mötet avhandlades bland annat:

  • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Avgifterna för fjärrvärme, vatten och sophämtning har ökat. Mest ökar taxan för sophämtning till nästa år, 47% till 242 945 kr.