Liten rapport från stämman 2013

Vi höll stadgeenlig stämma 23/5. På stämman var 19 lägenheter representerade och till ordförande valdes Göran Dalqvist från grannföreningen. Dagordningen betades av utan kontroverser. Till ny medlem i styrelsen valdes Tea Sigeman.

Efter stämman serverades kaffe och fralla och vi fick en stunds underhållning av Bengt Åke Bengtsson som sjöng och berättade om Skåne.