Rapport styrelsemöte 2015-06-11

Styrelsen sammanträdde 2015-06-11.

Ur protokollet noteras:

 • 3 lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Ny bänk har satts upp vid lekplatsen efter önskemål på stämman.
 • Garagefronterna skall målas och få nya siffror samt skyltar om rökförbud i garagen skall sättas upp.
 • Skyltar som markerar brandväg skall sättas upp vid infarterna till området.
 • Nästa styrelsemöte är 13/8 2015
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Rapport styrelsemöte 2015-06-11

Rapport styrelsemöte 2015-05-06

Styrelsen sammanträdde 2015-05-06.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Revidering av budget för 2015 med avseende på ändrade regler för avskrivningar.
 • Bänkar och bord vid grillplatsen har fått nya plankor.
 • Förrådsdörr i källaren är utbytt till branddörr.
 • Nästa styrelsemöte är 11/6 2015
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Rapport styrelsemöte 2015-05-06

Liten rapport från stämman

28 april hade vi stadgeenlig stämma och 15 lägenheter var representerade. Göran Dalqvist från grannföreningen valdes till ordförande och under hans ledning avverkade vi punkterna på dagordningen snabbt och effektiv. Efter stämman bjöds på kaffe och fralla.

 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Liten rapport från stämman

Container för grovavfall

Det är igen dags att ta hit container för grovavfall (möbler mm) och elektronikskrot. OBS! ej kyl/frys, spis, tvätt/diskmaskin, bildäck, lysrör och färg. Containrarna placeras på samma plats som tidigare år på parkeringen vid garage 32.

Se anslag i trapphuset för dag och tid.

Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Container för grovavfall

Föreningsstämma tisdagen 28/4

Kallelse till föreningsstämman är uppsatt i trapphusen och utdelad i brevlådorna.

Tisdagen 28 april 2015, klockan 18:30 i kvarterslokalen Rönningen.

Efter stämman serveras kaffe och fralla. Anmäl hur många som kommer till Uno Nilsson, Rönnebergavägen 33:C senast torsdagen 23 april för att vi skall kunna beställa förtäringen.

Styrelsen

 

Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Föreningsstämma tisdagen 28/4

Rapport styrelsemöte 2015-04-09

Styrelsen sammanträdde 2015-04-09.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Listerna mellan betongblocken som hade halkat ner är åtgärdade
 • Radiatorerna i trapphusen och 4 i källargångarna är målade. Skyddsrummet i 39 är målat. Bättringsmålning efter nya bokningstavlor samt dörrbyte har gjorts.
 • Inget allvarlig anmärkning vid räddningstjänstens brandsyn.
 • Föreningens årsstämma är 28/4. Se anslag i trappuppgångar.
 • Nästa styrelsemöte är 7/5 2015
 • Ordinarie föreningsstämma tisdagen 28/4 klockan 18:30
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Rapport styrelsemöte 2015-04-09

SydAntenn o Tele informerar och svarar på frågor

Vi anslöt oss November 2012 till SydAntenns Kabel-Tv nät. Under denna tid har det kanske dykt upp frågor om tilläggsutbud med bl.a.grannlandskanaler och det finns även de som flyttat in under tiden och kanske vill ha mer information om de olika decodrar som finns mm.

En säljare kommer därför att besöka oss tillsammans med en tekniker för att informera och svara på era frågor.

När:        Måndagen den 23 mars 18.00-20.00
Var:        Fritidslokalen källaren i 35:an

Styrelsen

Brf-Svaneholm 2015 Sydantenn

Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för SydAntenn o Tele informerar och svarar på frågor

Rapport styrelsemöte 2015-03-12

Styrelsen sammanträdde 2015-03-12.

Ur protokollet noteras:

 • Två lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • En säljare och en tekniker från Sydantenn besöker oss 23/3 och informerar och svarar på frågor. Fritidslokalen 18:00.
 • Bokslutet behandlades
 • Nästa styrelsemöte är 28/4 2015
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Rapport styrelsemöte 2015-03-12

OVK, Sopor, Fritidslokalen och Glasbehållarna

OVK
OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) är nu gjord och är godkänd. Nästa kontroll ska göras 2020. Sotaren fick tillträde till samtliga lägenheter. Det är både han och vi mycket tacksamma för. Det tyder på ansvarsfulla bostadsrättsinnehavare.

Sopor
Alla är tyvärr inte lika ansvarsfulla när det gäller sophanteringen. Det finns fortfarande alldeles för mycket plastpåsar i containern för matavfall. Papperspåsar för detta kan hämtas i f.d. soprummet i 39b. Kartonger ska rivas i sönder och kastas i avsedd container. Det står alltför ofta hela kartonger utanför containern som ”någon annan” måste lägga ner tid på att riva sönder. Det är ännu allvarligare att det ofta står grovsopor utanför containerna. Det ställs el-artiklar, byggavfall mm och häromdagen stod det 3 röda lastpallar där. Var och en måste själv ta hand om sitt grovavfall. Vi tar ju hit en container varje höst, och för att underlätta ytterligare kommer det en container även i vår (24/4), men kan ni inte förvara grovavfallet till denna kommer, måste ni själv transportera det till Merab. Den tid det tar att städa upp runt containerna kunde använts på ett betydligt bättre sätt. Blir det inte slut på detta tvingas vi lägga in arbetet i fastighetsskötartjänsten, som då kommer bli dyrare, och detta läggs på årsavgiften (hyran). Det innebär att alla får vara med och betala för att ett fåtal missköter sig. Vi hoppas det blir bättring!

Fritidslokalen
Fritidslokalen, för boende i Svaneholm, i källaren i 35:an har nu varit öppen ca 1 år och är uppskattad av användarna. Antalet besökare har överskridit förväntningarna. Välkommen ner! Vi ser gärna att den används även till annat än biljard mm. Den är ledig dagtid och kvällstid utom tisdagar och torsdagar. Kom med förslag!

Glasbehållarna
Vi tänker flytta behållarna för glas och batteriholk. Det är tänkt att de ska stå så att lastbilen som tömmer dom inte ska behöva stå bland parkerade bilar. Vi ska ta bort buskar och asfaltera mittemot sopcontainerna. Vi frigör på så sätt även några parkeringsplatser.

Brf-Svaneholm information februari 2015

Styrelsen

Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för OVK, Sopor, Fritidslokalen och Glasbehållarna

Rapport styrelsemöte 2015-02-20

Styrelsen sammanträdde 2015-02-20.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Beslut om att flytta igloosarna för glasinsamling till samma sida som containrarna.
 • Godkännande av offert för storstädning av trapphus.
 • Datum för container för grovsopor i vår blir 24/4
 • Nästa styrelsemöte är 12/3 2015
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Rapport styrelsemöte 2015-02-20