Informationblad januari 2017

Läs hela bladet i bifogad pdf.
Brf Svaneholm information januari

 • Torkskåpen kommer att bytas ut till nya
 • Vi har beslutat att inte tilläggsisolera balkongerna och dreva runt ventilationsfönstret. Avsaknad av isolering just runt ventilationsfönstret är en del av byggnadens konstruktion. Målning av balkongerna och väggen kommer att göras.
 • Grovsopor får inte ställas på marken runt containrarna. Vi har en container för grovsopor två gånger om året då man kan slänga grovsopor.
 • Du har väl en fungerande brandvarnare?
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Informationblad januari 2017

Styrelsemöte 2017-01-12

Styrelsen sammanträdde 2017-01-12.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Förfrågan om att hyra soprum behandlad.
 • Ansökan om andrahandsuthyrning behandlad.
 • Nästa styrelsemöte är 9/2 2017.
  Datum för styrelsemöten 2017 är: 9/2, 9/3, 20/4, 11/5, 8/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11 och 7/12.
  Föreningens stämma och konstituerande styrelsemöte kommer att hållas 25/4 2017
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 2017-01-12

Styrelsemöte 2016-12-08

Styrelsen sammanträdde 2016-12-08.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Nya torkskåp kommer att köpas in till tvättstugorna.
 • Nästa styrelsemöte är 12/1 2017.
  Datum för styrelsemöten 2017 är: 12/1, 9/2, 9/3, 20/4, 11/5, 8/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11 och 7/12.
  Föreningens stämma och konstituerande styrelsemöte kommer att hållas 25/4 2017
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 2016-12-08

Informationsblad november 2016

Läs hela bladet i bifogad pdf
Brf Svaneholm info november 2016

Årsavgifterna 2017

Vi behandlade budgeten 2016-11-10.

 • Oförändrade årsavgifter och garagehyror för 2017.
 • Ökad kostnad för kabel-TV på grund av fler kanaler och fler kanaler i HD gör att avgiften för kabel-TV ökar med 30 kr/månad.

Läs mer om detaljerna i bifogad pdf.

Balkongerna

Vi har nu undersökt isoleringen på en balkong och kunde konstatera att den var mycket bristfällig. Vi kommer därför att som vi tidigare meddelat att renovera fasaderna. Arbetet kommer förhoppningsvis att påbörjas april 2017. Vid arbetet måste väggarna på balkongerna vara tomma. Detta gäller även eventuella elinstallationer.

Läs mer i bifogad pdf.

Mer info med tidsplan kommer. Eventuellt tar arbetet mer än ett år.

Fimpar

Till sist en uppmaning till rökare: Kasta fimparna i askfaten i papperskorgarna!
Det ligger fimpar bl.a. på plattorna vid entréerna, i rabatterna och på gräsmattorna.
Röker ni på balkongen så ha ett askfat där och fimpa i. Klagomål har återigen inkommit om att fimpar bara kastas ut över räcket, med följden att de hamnar antingen på balkongen under eller i rabatten nedanför.

 

 

 

Publicerat i Information från styrelsen, Svaneholmsbladet | Kommentarer inaktiverade för Informationsblad november 2016

Styrelsemöte 2016-11-10

Styrelsen sammanträdde 2016-11-10.

Ur protokollet noteras:

 • Ansökan om andrahandsuthyrning behandlades
 • Omläggning av lån som går ut i december
 • Anbud antaget för konsulthjälp vid upphandling och byggledning för renovering av fasadbeklädnad vid balkongerna.
 • Budget för 2017 fastslagen. Oförändrade avgifter för 2017.
 • Nästa styrelsemöte är 8/12.
  Datum för styrelsemöten första hälften av 2017 är: 12/1, 9/12, 9/3, 20/4, 11/5, 18/6.
  Föreningens stämma och konstituerande styrelsemöte kommer att hållas 25/4 2017
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 2016-11-10

Styrelsemöte 2016-10-13

Styrelsen sammanträdde 2016-10-13.

Före mötet gick styrelsen en runda och tog om hand märkta men ej åtgärdade cyklar och andra föremål. Gör ingen anspråk på omhändertagna föremål kommer dessa att slängas.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Ekopiloten, vårt nya värmesystem med givare kommer att driftsättas och trimmas in med början nästa vecka.
 • Väggen på en balkong har undersökts och isoleringen var mycket bristfällig. Den balkongen åtgärdades med tilläggsisolering och ny fasadpanel. Upphandling kommer att ske för att åtgärda alla balkonger i samband med ommålning till våren.
 • Nästa styrelsemöte är 10/11 då budgeten för 2017 behandlas.
  Datum för resterande styrelsemöten under 2016 är: 8/12.
  Föreningens stämma och konstituerande styrelsemöte kommer att hållas 25/4 2017
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 2016-10-13

Informationsblad september 2016

Läs hela meddelandet i bifogad pdf.
Brf Svaneholm info september 2016

Rensning av cyklar och annat i barnvagnsrummen

Det som får förvaras i barnvagnsrummen är: barn/sittvagnar som användes regelbundet (inte de som stått oanvända många år) rullstolar/rollatorer, barncyklar och i mån av plats även vuxencyklar som används regelbundet.

Allt som inte hör hemma där eller bedöms som obrukbart kommer att märkas med röd tejp. Allt som vi har märkt och som inte är borttaget 13/10 kommer att omhändertas och sedan kastas. Detta gäller även om tejpen är borttagen.

Även obrukbara cyklar i cykelställen kommer att märkas och sedan tas om hand.

Parkeringen

Just nu är det ont om parkeringsplatser eftersom Brf Vanås renoverar sina garage. Det är givetvis inte tillåtet att parkera framför garagen. Hindrar man någon från att använda sin bil bedöms detta som egenmäktigt förfarande och kan resultera i polisanmälan.

Strimlare

Vi har nu en dokumentstrimlare i fritidslokalen. Har du något du vill strimla är du  välkommen ner Tisdagar/Torsdagar 18-21.

Väggen mot balkongen

För att undersöka kvalitén på isoleringen i väggen mot balkongen kommer Mur & Byggservice att ta ner panelen på Unos balkong. Vi gör detta nu innan vi målar balkongerna, som är planerat till nästa år. Vi beslutar hur vi ska gå vidare beroende på resultatet.

HD-Boxen

Då flera Tv-kanaler går över till att bara sända i HD-kvalité vill vi uppmana alla som inte hämtat sin HD-box att göra detta.

Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Informationsblad september 2016

Styrelsemöte 2016-09-14

Styrelsen sammanträdde 2016-09-14.
Ur protokollet noteras:

 • Två lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Lekplatsen vi delar med Vanås är besiktigad. Vanås ser till att anmärkningar blir åtgärdade.
 • Isoleringen i väggen mot balkongen i lägenheterna verkar vara bristfällig. Panelen på Unos balkong kommer att tas ner för att undersöka om och i så fall vilka åtgärder som behöver göras. Åtgärder görs i så fall innan balkongerna målas i vår.
 • Information kommer att delas ut om obrukbara cyklar som står i ställen och i barnvagnsrummen. Obrukbara cyklar och annat skräp kommer att märkas med tejp och sedan tas om hand för att sedan slängas om ingen gör anspråk på dem.
 • Nästa styrelsemöte är 13/10.
  Datum för resterande styrelsemöten under 2016 är: 10/11, 8/12.
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 2016-09-14

Styrelsemöte 2016-08-18

Styrelsen sammanträdde 2016-08-18.
Ur protokollet noteras:

 • Tre lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Tre ansökningar om andrahandsuthyrningar behandlade
 • Tre träd är fällda. Ett bakom 41 (dött), 2 vid gångstigen bakom panncentralen (ett dött, ett riskerade att falla).
 • Fastighetsbesiktning är gjord. Inga anmärkningar.
 • Container för grovsopor kommer att beställas till 23/9
 • Nästa styrelsemöte är 14/9.
  Datum för resterande styrelsemöten under 2016 är: 13/10, 10/11, 8/12.
Publicerat i Information från styrelsen | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 2016-08-18

Informationsblad juni 2016

Läs hela meddelandet i bifogad pdf.
Brf Svaneholm info juni 2016

Effektivisering av värmesystem

För att kunna se temperaturerna inne i lägenheterna kommer det att sättas upp trådlösa temperaturgivare i samtliga gavellägenheter (utom lght 38+42, de har redan) + de 3 lägenheterna till vänster i 31b, 33b, 37b och 45b. Givarna kommer att placeras med självhäftande tejp på väggen mellan köket och hallen och kommer att sättas upp av vår fastighetsskötare Annika. Hon kommer att besöka er på dagtid eller lägga en lapp i er brevlåda när hon vill ha tillträde till er lägenhet.

Reklam i trapphus

Lägg inte oönskad reklam uppe på postboxarna. Vill du inte ha reklam så vik fram fliken ”ej reklam” på namnremsan på din postbox.

Sopor på marken

Soporna måste tryckas in ordentligt i containern så att inte fåglarna får tag i dem. Barn som ej når upp till inkastet ska inte gå ut med sopor.

 

Publicerat i Information från styrelsen, Svaneholmsbladet | Kommentarer inaktiverade för Informationsblad juni 2016