Underhållsplan

Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt och innehåller allt planerat underhåll på fastigheterna. Planen skapar kontinuitet i underhållet och gör att avgiften kan hållas på en jämn nivå utan alltför stora underskott eller överskott i ekonomin.

Relining av stammar beräknas utföras år 2023.