Kontakt

Postadress
Brf Svaneholm
Box 1712
221 01 Lund

Fakturaadress
HSB Brf Svaneholm i Eslöv
18-0213-000
Box 1712
221 01 Lund

… och här är mailadressen om du vill mejla fakturan istället:
faktura.skane@hsb.se

Vicevärd
Uno Nilsson, 33C

Expedition
Torsdagar 18:30–19:30 (stängt 7/7–4/8)
Expeditionen finns i källaren under 35:an.

Mejl till styrelsen
styrelsen@hsbsvaneholm.se