Kontakt

Postadress
Brf Svaneholm
Box 1712
221 01 Lund

Fakturaadress
HSB Brf Svaneholm i Eslöv
18-0213-000
Box 1712
221 01 Lund

… och här är mailadressen om du vill mejla fakturan istället:
faktura.skane@hsb.se

Expedition
Expeditionen i källaren till Rönnebergavägen 35 är öppen helgfria torsdagar klockan 18.30–19.30
(utom december–januari samt juni–juli)

Felanmälan

Mejl till styrelsen
styrelsen@hsbsvaneholm.se