Arbetet med relining börjar i maj

Nu är tidplan för reliningen klar. De viktiga datumen är följande:

  • 22/5–27/5: Etablering av bodar och annat som hör till entreprenörens arbetsplats hos oss
  • 23/5–14/11: Reliningarbete i källarna
  • 4/10 2023–19/1 2024: Reliningarbete i lägenheterna.
  • 22/1–26/1 2024: Återställning av byggarbetsplatsen
  • 24/2 2024: Slutbesiktning

Alla boende kommer att informeras när det blir dags för arbeten i respektive trappuppgång.

Felanmälan? Kontakta HSB Skåne!

Om det uppstår något fel i huset ska detta anmälas till HSB Skåne, som numera förvaltar vår fastighet. Detta kan man göra 

  • per telefon – 046-210 85 00
  • på internet. Här finns också en beskrivning av vad som kan felanmälas och vad man med fördel kan göra själv.

HSB Skånes ”vanliga” felanmälan är bemannad under kontorstid. Akuta fel – som vattenläckor, stopp i avlopp eller strömlöshet – kan dock anmälas dygnet runt på 046-210 85 00.

Hundar och katter ska hållas kopplade inom området – och ägarna måste plocka upp efter dem

De flesta av våra medlemmar sköter sina djur perfekt. Tyvärr finns det dock undantag, och vi påminner därför om föreningens ordningsregler i detta avseende:

  • Det är absolut förbjudet att låta hundar och katter springa lösa inom bostadsrättsföreningens område. 
  • Det är varje djurägares skyldighet att plocka upp efter sitt djur varhelst det har gjort sina behov.

Ordningsreglerna finns dels i den information som alla boende får när de flyttar in, dels här på hemsidan.

Informera brevbäraren på insidan av din postlucka

Ibland vill man kunna ta emot post till flera olika adressater i sitt brevfack – till exempel om man driver företag hemifrån. Det är dock inte tillåtet att sätta upp egna lappar utanpå brevfacket. Däremot går det utmärkt att sätta upp information till brevbäraren på insidan av luckan till sitt fack.

Årsavgiften höjs med 5 procent

Styrelsen behandlade den 8 november budgeten för 2023. Vi beslutade då att höja årsavgifterna med 5 procent från och med nyår. Samtidigt beslutade vi att tillfälligt pausa avsättningen av medel till medlemmarnas inre reparationsfonder.

Förändringarna är nödvändig dels för att vi ska kunna hantera inflationen och de avgifter som föreningen betalar, dels för att vi ska klara den relining av avloppsstammar samt köks- och badrumsavlopp som vi planerar att inleda under andra kvartalet 2023.

Garagehyra, kabel-tv-avgift och bredbandsavgift förblir oförändrade även under 2023.

Vicevärd Uno Nilsson avgår efter 38 år

Uno Nilsson har fungerat som vicevärd i Brf. Svaneholm sedan 1984. Med ålderns rätt har han nu sagt upp sig och slutar sin tjänst den siste november.

Styrelsen är synnerligen tacksam för hans engagemang och stora insatser för föreningen under alla dessa år, och vi kommer att visa honom vår uppskattning för detta vid ett senare tillfälle.

Att ersätta Uno Nilsson är omöjligt. Föreningen kommer därför att anlita ett externt företag för felanmälan och många av de förvaltaruppgifter som vicervärdern hittills har hanterat.

Vi återkommer med information om nya telefonnummer och övriga kontaktuppgifter för detta så snart ett avtal har träffats. 

Relining av avloppsstammarna inleds andra kvartalet 2023

Styrelsen har tecknat avtal med företaget Repipe för relining av våra avloppsstammar. Arbetena inleds under andra kvartalet 2023.

Vi återkommer med närmare information om tider och i vilken ordning de olika trapporna ska tas så snart planeringen för detta är på plats.

Nu sitter hasparna löst!

Vi satte upp haspar i entrédörrarna för att underlätta vid ut/inflyttning. Tidigare veks mattorna ofta dubbla för att hålla porten öppen, med följden att mattorna sprack.

Den senaste tiden har dock hasparna missbrukats. Dörrarna haspas ofta upp hela dagen utan anledning, även mitt i vintern. Det händer till och med att de står upphaspade hela natten, något som skedde bland annat natten mellan midsommarafton och midsommardagen. Detta innebär att det trapphuset är öppet även för dem vi inte vill ha in där. Väntar man besök efter klockan 21 finns det numera också mobiltelefoner att använda!

😉

Om missbruket fortsätter blir vi helt enkelt tvungna att plocka bort hasparna igen.