Gruppanslutning av bredband från 1 oktober

Vid poströstningen den 8 juni blev det stor majoritet för gruppanslutning av bredband och fast telefoni. Eftersom vi är skyldiga att respektera stämmans beslut, kommer vi att införa detta. Det innebär i sin tur att 125 kronor per månad kommer att läggas på månadsavgiften för alla från och med den 1 oktober.

Ni som har bredband från Telenor i dag kommer inte att få någon faktura från Telenor för oktober månad, om ni inte har extra snabbt bredband. Däremot får ni faktura på samtalsavgifter om ni har fast telefoni hos Telenor – det är bara den fasta månadsavgiften ingår i gruppanslutningen.

Observera att fast telefoni måste ni som är intresserade själv ansluta er till. Det är alltså inget som sker automatiskt, om ni inte har det tidigare.

Information från Telenor i september
Telenor kommer att skicka ut brev till alla i september månad. Det går då att ringa Telenor och kostnadsfritt få en helt ny router som klarar den nya hastigheten 500/500. Då får ni också besked om vad ni ska göra med er gamla router, om ni har en sådan.