Behöver du lufta dina element?

Trots stora insatser för att förbättra värmesystemet har en del boende haft fortsatt kallt i sina lägenheter. Detta gäller särskilt dem som bor på översta våningen. För att lösa problemet har rörläggarna varit på plats för att lufta elementen i flera lägenheter den senaste tiden. När coronasmittan har lagt sig kommer vi också att beställa luftning av alla element på våning 3.

Den som inte kan eller vill vänta på detta kan också låna en luftningsnyckel för att själv åtgärda problemet. Kontakta i så fall föreningens ordförande, Antonio Pisanu, per mejl: Antonio.p@bredband.net