Årsavgiften höjs med 5 procent

Styrelsen behandlade den 8 november budgeten för 2023. Vi beslutade då att höja årsavgifterna med 5 procent från och med nyår. Samtidigt beslutade vi att tillfälligt pausa avsättningen av medel till medlemmarnas inre reparationsfonder.

Förändringarna är nödvändig dels för att vi ska kunna hantera inflationen och de avgifter som föreningen betalar, dels för att vi ska klara den relining av avloppsstammar samt köks- och badrumsavlopp som vi planerar att inleda under andra kvartalet 2023.

Garagehyra, kabel-tv-avgift och bredbandsavgift förblir oförändrade även under 2023.