Andra delen av reliningen försenad

På grund av sjukdom har starten av den andra delen av reliningen blivit försenad. Exakt nytt datum är ännu inte klart, men vi räknar med att denna andra del av projektet ska kunna komma igång i november. 

Den här delen av projektet kommer bara att ta en till två dagar per lägenhet, och du kommer att få information när det blir dags för just din lägenhet. 

Trots förseningen räknar entreprenören med att hela reliningarbetet ska kunna bli klart enligt tidplan, det vill säga i början av 2024.