Rapport från styrelsens konstituerande möte 14/5

Efter stämman hade styrelsen ett konstituerande möte. Bland annat fördelades uppdragen inom styrelsen. Till ordförande för föreningen valdes Antonio Pisanu.