Rapport styrelsemöte 2014-08-13

Styrelsen sammanträdde 2014-08-13.

Ur protokollet noteras:

  • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
  • Bygglov för inglasning av balkonger har kommit. Ett kompendium med all information till de som vill glasa in håller på att sättas ihop.
  • Fritidslokalen kommer att öppna igen efter sommaren 16/19. Information om detta kommer att skickas ut.
  • Nästa styrelsemöte är 18/9