Rapport styrelsemöte 2015-01-08

Styrelsen sammanträdde 2015-01-08.

Ur protokollet noteras:

  • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Tätningslister som sitter på utsidan mellan betongblocken har på sina ställen glidit ner. Dessa kommer att åtgärdas och nya lister sätts dit där det fattas.
  • Styrelsen håller på att undersöka om man kan flytta igloosarna för glasinsamling till samma sida som övriga containrar. Några buskar behöver i så fall tas bort och ytan hårdgöras. Fördelen är att vi får några fler parkeringsplatser och att all tömning av containrarna kan göras från samma sida utan att behöva åka in på den inre parkeringen.
  • Biljardtävlingen var lyckad. Det var 16 deltagare. Vann gjorde Ramon Torres och Jane Jönsson och Anders Andersson kom tvåa respektive trea.
  • Fritidslokalen öppnar igen 15/1. Den är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18 till 21. Juni, juli augusti är det sommaruppehåll.
  • Nästa styrelsemöte är 12/2 2015