Arbetet med värmesystemet i lägenheterna börjar måndag 11 oktober

På måndag börjar entreprenören AG Malmströms Rör arbetet med att byta ventiler på värmeelementen i våra lägenheter. De räknar med att hinna med tre trappuppgångar per dag. Först byter de ventilerna, sedan släpper de på värmen, och slutligen luftar de elementen.

För att arbetet ska kunna löpa smidigt behöver personalen kunna komma in i samtliga lägenheter i trapphuset samma dag. Först när alla ventiler i hela trappan är bytta kan de släppa på värmen

Saknas någon lägenhet så får alltså alla i den trappan vänta på att få värmen tillbaka.

Entreprenören kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphusen, och lägga lappar i de berördas brevlådor, om vilka dagar det gäller. Om du inte själv kan vara hemma då behöver du alltså antingen be en granne att öppna för personalen – eller lägga nyckeln i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer i vicevärden Uno Nilssons postbox i trappa 33 C senast kvällen innan.

Dags att se över föreningens värmesystem

Vi har den senaste tiden märkt att det skiljer i innetemperatur i lägenheterna. Det är skillnad inte bara mellan hus, utan även mellan lägenheter i samma trapphus.

Vi kommer därför att se över hela värmesystemet. Det är nu ute förfrågningar hos fem entreprenörer. Vi ska bland annat byta undercentralen, samtliga ventiler under mattan i entrén samt ventilen på inkommande ledningen i lägenheterna. Denna sitter i köket i två- och trerumslägenheterna och i stora rummet i ettorna.

En ny injustering av hela värmesystemet ska göras, då den nuvarande gjordes 1991. Vi återkommer med mer information angående tider för tillträde till lägenheten. Det är viktigt att vi får tillträde till alla lägenheter, annars fungerar inte injusteringen.