Arbetet med värmesystemet i lägenheterna börjar måndag 11 oktober

På måndag börjar entreprenören AG Malmströms Rör arbetet med att byta ventiler på värmeelementen i våra lägenheter. De räknar med att hinna med tre trappuppgångar per dag. Först byter de ventilerna, sedan släpper de på värmen, och slutligen luftar de elementen.

För att arbetet ska kunna löpa smidigt behöver personalen kunna komma in i samtliga lägenheter i trapphuset samma dag. Först när alla ventiler i hela trappan är bytta kan de släppa på värmen

Saknas någon lägenhet så får alltså alla i den trappan vänta på att få värmen tillbaka.

Entreprenören kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphusen, och lägga lappar i de berördas brevlådor, om vilka dagar det gäller. Om du inte själv kan vara hemma då behöver du alltså antingen be en granne att öppna för personalen – eller lägga nyckeln i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer i vicevärden Uno Nilssons postbox i trappa 33 C senast kvällen innan.