Skärpning, utekattägare!

Det har framförts flera klagomål på lösspringande katter i området. De förorenar både på boendes balkonger, i sandlådan på lekplatsen och i trapphus. Lagen säger:

”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Det är i högsta grad en olägenhet att få sina dynor på balkongen förstörda av katturin och stank av katturin i trapphus. Katter kommer in då entrédörrarna ofta står upphaspade utan anledning.

Det påstås även att boende matar sina utegående katter på balkongen. Detta måste upphöra! Det drar till sig råttor, vi har haft flera sådana på området senaste tiden.