Vi måste få bättre ordning runt sopcontainrarna

Det ser ofta förfärligt ut vid sopcontainrarna. Där ligger bland annat blöjor och andra sanitetsprodukter. Detta beror på att det finns boende som inte ser till att hela soppåsen hamnar innanför gummiduken, fåglarna tar då tag i det och sprider ut det på parkeringen.

Annika börjar sin arbetsdag med att sopa rent runt containrarna, men på eftermiddagen ser det likadant ut igen. Den andra containern är endast halvfull vid tömningen, så det kan inte bero på detta att soporna inte kastas in ordentligt, det måste vara bekvämlighet.

Ni som känner er skyldiga kan väl gå runt och kasta i nästa container. Annars stänger vi de två första hålen, för detta kan inte fortsätta!

Matavfall skall förpackas i bruna papperspåsar som finns i soprummet sidan om entrédörren 33a. Enligt uppgift finns det boende i föreningen som häller över matavfall från egen behållare till containern för matavfall – och då hamnar äggskal, kaffesump med mera utanför, på marken.