Absolut förbjudet att grilla med öppen låga på balkongerna

På förekommen anledning vill vi påminna om att det är absolut förbjudet att grilla med öppen låga på balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på uteplatsen vid 33c.

Iordningsställd grillplats finns vid södra gaveln på 39:an.