Nu får även resten av trapphusen ledarmaturer

Vi kommer under hösten/vintern att byta ut trapphusarmaturerna i 41-43-45 mot ledarmaturer. Armaturerna i övriga trapphus är redan bytta. Vi behöver då tillgång till vissa förråd i trapphuset. Berörda lägenhetsinnehavare kommer att meddelas en vecka innan.

Även armaturerna i källargångarna i 35 och 39 kommer att bytas ut mot ledarmaturer, liksom lysrörsarmaturerna i tvättstugorna.

Vi har sedan tidigare bytt till ledarmaturer i entréer och har även ledarmaturer ut/invändigt i garagen. Stolpbelysningen utomhus kommer att bytas när det inte längre går att köpa ljuskällor till dom.