Statuskontroll av alla lägenheter inleds i november

Vi har beslutat genomföra statuskontroll av samtliga lägenheter för att kontrollera det som föreningen och varje enskild medlem har underhållsansvar för. Kontroll görs av lägenhetens status avseende el, vatten, värme, ventilation samt noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art.

Denna kontroll görs vart tredje år, och årets kontroll beräknas påbörjas i början på november. Efter kontrollen kommer varje medlem att få ett utförligt protokoll där eventuella fel anges.

Vid den senaste kontrollen upptäcktes fel i nästan hälften av lägenheterna. De flesta anmärkningarna gällde att det saknades brandvarnare. Det blev även anmärkningar på att det saknades skydd under kyl/frys och diskmaskin. För att undvika att teknikern måste komma på besök en gång till, så se över detta innan besöket.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är det ett krav att man som bostadsrättsinnehavare ger tillträde för denna kontroll. Information om när besöket är planerat i din lägenhet skickas ut cirka två veckor i förväg.