Årsavgiften höjs med 5 procent

Styrelsen behandlade den 9 november budgeten för 2022 och kunde konstatera följande:

  • Fjärrvärmetaxan höjs med cirka 6,5 procent.
  • Elavgifterna höjs med 3 procent.
  • Vatten- och avloppstaxan höjs med 3 procent.
  • Kostnaden för fastighetsskötseln räknas upp med index.
  • Kostnaden för förvaltningsavtalet med HSB höjs med 2,4 procent.
  • Fastighetsförsäkringen höjs med 6 procent.
  • Sophämtningsavgiften höjs med 3,6 procent.
  • Lånen som vi ska skriva om 2022 har redan låg ränta, så det blir ingen sänkning av räntekostnaden på grund av detta.

Ovanstående innebär att vi beslutade att höja årsavgifterna med 5 procent från 2022 01 01. Garagehyran, kabel-tv-avgiften och bredbandsavgiften förblir oförändrade.

Vi hoppas och tror på förståelse för höjningen. Den är nödvändig för att få ekonomin i balans 2022 och för att vi ska vara förberedda för nästa stora underhåll, som är reliningen av avloppsstammarna och köks- och badrumsavloppen. På grund av årets omfattande värmeöversyn är reliningen framflyttad till 2023.