INGET får förvaras i trapphusen

Great Security gjorde brandsyn hos oss den 20 oktober. De kollade bland annat trapphusen.

Vi fick anmärkningar på att det förvarades leksaker, barnvagnar mm i trapphusen. Detta är helt onödiga anmärkningar. Det står tydligt – på anslagstavlan och i ordningsreglerna, som är utdelade till alla – att inget får förvaras i trapphusen!

Rollator är inte lättantändlig och får enligt räddningstjänsten ställas under trappan.