Använd alltid de bruna papperspåsarna när ni kastar matavfall

Det ligger ofta matrester utanför containern för matavfall.

Det finns enligt uppgift boende som inte lägger matavfallet i de bruna påsarna innan det kastas i containern. Påsarna är gratis och finns i det före detta soprummet vid trapp 33a. Lägenhetsnyckeln passar där.