Bra grejer på vår fina gård:

Papperskorgar:

På alla våra papperskorgar finns plats avsedd för fimpar och snus. I dag förekommer det att man kastar fimpar på marken bara en meter från en papperskorg! Gör inte det …

Bord, sittplatser och en grillplats:

Enligt önskemål från bostadsrättsinnehavare har vi köpt in och iordningsställt bord och bänkar vid södra gaveln på 35:an. Hurra!

Grillning i föreningen är däremot endast tillåten vi grillplatsen vid södra gaveln på 39:an.

Behållare för hundbajspåsar

Bakom 33:an är en utmärkt plats att rasta hundar. Där finns även behållare som man kan kasta påsen med hundbajs i efteråt.

Enligt uppgift finns det fortfarande boende som låter sina hundar göra sina behov inne på gårdarna – utan att ens plocka upp efter dem. Det är inte trevligt att se och ännu värre att trampa i. (Fast det vet ni ju redan.)