När kommer relingen till ditt hus?

Nu är arbetena med relining av våra avloppsstammar igång. Men när kommer de till dig?

  • 2/6–16/6: Rönnebergavägen 31
  • 19/6–28/6: Rönnebergavägen 29
  • 29/6–7/7: Rönnebergavägen 37
  • 7/8–24/8: Rönnebergavägen 35
  • 25/8–7/9: Rönnebergavägen 33
  • 8/9–28/9: Rönnebergavägen 39
  • 29/9–9/10: Rönnebergavägen 43
  • 10/10–18/10: Rönnebergavägen 41
  • 19/10–1/11: Rönnebergavägen 45