Vattnet stängs av medan din lägenhet relinas

Några lägenhetsinnehavare har trots anvisningar från entreprenören hällt ut vätska i avloppet medan arbetet med relining pågått i deras lägenheter. Detta har orsakat problem och skador.

För att förhindra en upprepning stängs det inkommande vattnet av i din fastighet medan infordringsarbetet pågår där. Under tiden får ingenting hällas ut i avloppet.

Vatten finns att ta i hygienboden, och det går bra att diska i soprummet vid trappa 31 B.

Frågor om detta: ring ansvarig arbetsledare Kim Karlsson, telefon 0731-44 67 67.