Rapport styrelsemöte 2013-11-14

Styrelsen sammanträdde 2013-11-14.

Ur protokollet noteras:

  • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
  • Budget och underhållsplan för 2014 antogs.
    -Årsavgifterna blir oförändrade för 2014.
    -I underhållsplanen nästa år finns målning av entréerna och OVK , obligatorisk ventilationskontroll.
  • Nästa styrelsemöte är 12/12.