Rapport styrelsemöte 2013-10-16

Styrelsen sammanträdde 2013-10-16.

Ur protokollet noteras:

  • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • I samband med mötet genomfördes brandsyn av garagen.
  • Nästa styrelsemöte är 14/11 och då kommer budgeten för 2014 att behandlas