Så får vi det snyggt och prydligt bland avfallscontainrarna

Vi har fått information från MERAB om att det kastas alldeles för mycket matavfall i containern för brännbart. Och i containern för matavfall hamnar det plastpåsar.

Vi vet att det kan bli tjatigt, men här kommer det igen (för dem som inte redan vet det eller gör det):

 • Matavfallet ska  läggas i de bruna papperspåsar som MERAB förser oss med. Påsarna finns i det före detta soprummet vid sidan om entrén i 33a. Hämta din bunt där – och kasta den i containern för matavfall när den är full. Utan plastpåse.
 • Tomma juice-, mjölk-, mjöl- och sockerförpackningar, wellpapp och kartonger ska däremot slängas i containern märkt ”Förpackningar”. Tänk på att alltid trycka ihop eller trampa på förpackningarna innan du slänger dem, så får det plats mycket mer i containern.
 • När det gäller avfall som slängs i containern märkt ”Brännbart” vill vi än en gång påminna om att hela soppåsen måste tryckas in innanför gummiduken i öppningen. Det händer ofta att halva påsen sticker utanför, och de enda som gillar det är fåglarna som sedan sprider ut innehållet på parkeringen. Det ser inte trevligt ut och lockar dit råttor, som vi inte heller gillar. Om containern verkar full kan vi tipsa om att gå runt till baksidan. Där finns det nästan alltid plats för mera.

Bra grejer på vår fina gård:

Papperskorgar:

På alla våra papperskorgar finns plats avsedd för fimpar och snus. I dag förekommer det att man kastar fimpar på marken bara en meter från en papperskorg! Gör inte det …

Bord, sittplatser och en grillplats:

Enligt önskemål från bostadsrättsinnehavare har vi köpt in och iordningsställt bord och bänkar vid södra gaveln på 35:an. Hurra!

Grillning i föreningen är däremot endast tillåten vi grillplatsen vid södra gaveln på 39:an.

Behållare för hundbajspåsar

Bakom 33:an är en utmärkt plats att rasta hundar. Där finns även behållare som man kan kasta påsen med hundbajs i efteråt.

Enligt uppgift finns det fortfarande boende som låter sina hundar göra sina behov inne på gårdarna – utan att ens plocka upp efter dem. Det är inte trevligt att se och ännu värre att trampa i. (Fast det vet ni ju redan.)

Ny ordförande i Brf Svaneholm

Vid föreningsstämman för Brf. Svaneholm den 26 april omvaldes Antonio Pisanu, Ingvar Persson och Erik Rudvall som ledamöter i föreningens styrelse.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde samma dag utsågs Stefan Tomasson till ny ordförande. Han ersätter därmed Antonio Pisanu, som varit ordförande i närmare tjugo år.

Nytt system för att registrera p-tillstånd

Securitas har bytt system för att registrera parkeringstillstånd på vår gemensamma parkeringsplats. Det enda sättet att anmäla sig till detta – eller anmäla nytt registreringsnummer vid bilbyte – är numera att gå till parkering.securitas.se och logga in med Mobilt Bank-ID där. Detta gäller även om ni fått hjälp av någon annan att registrera er bil från början.

Den som inte har Mobilt Bank-ID får i stället mejla parkering@securitas.se eller ringa Securitas på telefon 010-470 10 57. De har telefontid tisdag–torsdag klockan 09.00–11.00.

Styrelsen kan alltså inte längre hjälpa till med detta.

OBS: du som redan har ett giltigt p-tillstånd inte behöver göra någonting. Ditt tillstånd har automatiskt flyttats över till det nya systemet.

Behöver du lufta dina element?

Trots stora insatser för att förbättra värmesystemet har en del boende haft fortsatt kallt i sina lägenheter. Detta gäller särskilt dem som bor på översta våningen. För att lösa problemet har rörläggarna varit på plats för att lufta elementen i flera lägenheter den senaste tiden. När coronasmittan har lagt sig kommer vi också att beställa luftning av alla element på våning 3.

Den som inte kan eller vill vänta på detta kan också låna en luftningsnyckel för att själv åtgärda problemet. Kontakta i så fall föreningens ordförande, Antonio Pisanu, per mejl: Antonio.p@bredband.net 

Fortfarande för kallt i många lägenheter

Trots arbetet med värmesystemet i september och oktober är det fortfarande kallare än godtagbart i många lägenheter. Vår konsult har påtalat detta för installatören av styrsystemet Ecopilot, och vi väntar på åtgärd från dem.

Årsavgiften höjs med 5 procent

Styrelsen behandlade den 9 november budgeten för 2022 och kunde konstatera följande:

 • Fjärrvärmetaxan höjs med cirka 6,5 procent.
 • Elavgifterna höjs med 3 procent.
 • Vatten- och avloppstaxan höjs med 3 procent.
 • Kostnaden för fastighetsskötseln räknas upp med index.
 • Kostnaden för förvaltningsavtalet med HSB höjs med 2,4 procent.
 • Fastighetsförsäkringen höjs med 6 procent.
 • Sophämtningsavgiften höjs med 3,6 procent.
 • Lånen som vi ska skriva om 2022 har redan låg ränta, så det blir ingen sänkning av räntekostnaden på grund av detta.

Ovanstående innebär att vi beslutade att höja årsavgifterna med 5 procent från 2022 01 01. Garagehyran, kabel-tv-avgiften och bredbandsavgiften förblir oförändrade.

Vi hoppas och tror på förståelse för höjningen. Den är nödvändig för att få ekonomin i balans 2022 och för att vi ska vara förberedda för nästa stora underhåll, som är reliningen av avloppsstammarna och köks- och badrumsavloppen. På grund av årets omfattande värmeöversyn är reliningen framflyttad till 2023.

INGET får förvaras i trapphusen

Great Security gjorde brandsyn hos oss den 20 oktober. De kollade bland annat trapphusen.

Vi fick anmärkningar på att det förvarades leksaker, barnvagnar mm i trapphusen. Detta är helt onödiga anmärkningar. Det står tydligt – på anslagstavlan och i ordningsreglerna, som är utdelade till alla – att inget får förvaras i trapphusen!

Rollator är inte lättantändlig och får enligt räddningstjänsten ställas under trappan.

Snart har vi bytt till led-belysning överallt

Under återstoden av året kommer vi att slutföra bytet av belysningen i trapphusen genom att byta till sensorstyrda led-armaturer även i nummer 41-43-45 . Vi kommer även byta till led-armaturer i tvättstugor och källarkorridorer samt utebelysningen på de höga stolparna på gårdarna.

Vi kommer att byta brandvarnarna på översta våningen i trapphusen till brandvarnare kopplade till 230 volt med batteribackup.