Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i oktober

I oktober är det dags för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Denna ska göras vara sjätte år och kommer att utföras av Lunds Sotningsväsende. De kommer att lämna lapp i er postbox när de vill ha tillträde till er lägenhet.

Då det är lag på att den ska göras är det viktigt att de kommer in i alla lägenheter. Kan ni inte vara hemma kan ni lämna nyckel till vicevärden.

Det är viktigt att ventilerna i kök och badrum är rengjorda så vi får rätt flöde vid besöket. Det blir extra kostnader om teknikern måste komma en gång till p.g.a igensatta ventiler.

Påminnelse om parkeringsbestämmelserna

Securitas har nu skyltat upp parkeringen med en skylt föreställande en personbil.

Detta innebär att endast personbilar får ställas på parkeringen. Undantagna är lätta lastbilar med tillstånd av föreningen. Inga lastbilar-mc på besöks-parkeringen!

Ska boende anlita hantverkare i sin lägenhet kan tillfälligt tillstånd ges. Firmabilarna ska då ställas på parkeringen, inte på gården eller besöksparkeringen. De ska köra in på området och lasta av material och verktyg och sen parkera. OBS! Tillståndet gäller inte parkering inne på området.

Securitas kommer att bevaka att inga bilar parkerar inne på området och blockerar räddningsvägen. Behöver ni tillstånd kontakta vicevärden på expeditionstid.

In/ut-flyttning kan göras utan tillstånd. Parkera inne så kort tid som möjligt!!

Besökande med mc får tillfälligt använda p-platsen avsedd för registrerade mc.

Förtydligande angående registrering av fordon på parkeringen

Följande fordon får registreras: totalt max 2 personbilar-mc-moped/lägenhet.

Fordonen ska vara besiktigade, skattade, körbara och registrerade på en person som bor i en lägenhet med adress Rönnebergavägen 29–45. Fordon som inte uppfyller dessa krav får inte registreras.

Det finns en särskild p-ruta avsedd för mc och mopeder. Även dessa måste vara registrerade i systemet med samma villkor som bilar för att undvika p-böter. De får inte ställas på andra p-platser. Besökande på mc eller moped ställer sig på besöksplatserna.

Observera att boende i Brf Trollenäs, Svaneholm och Vanås (och Ebo) enligt Securitas inte får ställa sina bilar på besöksparkeringarna på Brf Trollenäs och Brf  Svaneholm/Vanås. De kommer då att få felparkeringsavgift.

För övrig information hänvisar vi till tidigare utskickad skrivelse.

Läs hela informationsbladet här (pdf-format).

Registrera din bil

Det går nu att göra den obligatoriska registreringen av bilar för parkering på vår gemensamma parkeringsplats.

Gör så här:

Gå till parkera.se/vanas. Börja sedan med att klicka på ”Mina sidor” för att skapa ett konto där. Därefter kan du registrera ditt parkeringstillstånd. Det kallas ”Månadstillstånd – Brf Vanås”, eftersom det är de som äger parkeringen.

Som tillståndskod skriver du S-[din lägenhets nummer]-[ditt trapphus nummer], till exempel så här: S-133-45d

Om du behöver registrera ytterligare en bil lägger du till +1 i koden, så här: S-133-45d+1

Tillståndet är kostnadsfritt för de boende, men bostadsrättsföreningen får betala Securitas för tillstånden varje månad. Vi kommer därför att få listor och kontrollera att endast bilar som tillhör boende i föreningen är registrerade i systemet.

Tänk på att

 • det är föreningens egna lägenhetsnummer som gäller, inte folkbokföringens fyrsiffriga
 • sätta ett kryss i rutan för ”automatisk förlängning” – annars måste du registrera din bil på nytt varje månad
 • Securitas börja kontrollera registreringen den 1 september
 • oregistrerade personbilar och andra fordon hänvisas till besöksplatserna.

 Behöver du hjälp?

Du som inte har dator kan lägga en lapp med personnummer, bilnummer, lägenhetsnummer och adress till ordförande eller vicevärd, så fixar de registreringen. Du får sedan de uppgifterna för att komma in på ”Mina Sidor” som du behöver för att avsluta eller byta registreringsnummer.

Styrelsemöte 2020-06-11

Styrelsen sammanträdde 2020-06-11.

Ur protokollet noteras:

 • 1 lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • I övrigt inget av mer allmänt intresse.
 • Nästa styrelsemöte är 13/8 2020.
  Datum för styrelsemöten 2020 är: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 10/12.
  Föreningsstämma 24/6.

Styrelsemöte 2020-05-07

Styrelsen sammanträdde 2020-05-07.

Ur protokollet noteras:

 • 1 lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • I övrigt inget av mer allmänt intresse.
 • Nästa styrelsemöte är 11/6 2020.
  Datum för styrelsemöten 2020 är: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 10/12.
  Föreningsstämma 24/6.

Styrelsemöte 2020-03-05

Styrelsen sammanträdde 2020-03-05.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • I övrigt inget av mer allmänt intresse.
 • Nästa styrelsemöte är 16/4 2020.
  Datum för styrelsemöten 2020 är: 16/4, 7/5, 11/6, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 10/12.

Styrelsemöte 2020-02-13

Styrelsen sammanträdde 2020-02-13.

Ur protokollet noteras:

 • Ingen lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • I övrigt inget av mer allmänt intresse.
 • Nästa styrelsemöte är 5/3 2020.
  Datum för styrelsemöten 2020 är: 5/3, 16/4, 7/5, 11/6, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 10/12.

Styrelsemöte 2019-12-05

Styrelsen sammanträdde 2019-12-05.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • I övrigt inger mer av allmänt intresse.
 • Nästa styrelsemöte är 9/1-20
 • Styrelsen önskar alla en god fortsättning och gott nytt år.