Hundar och katter ska hållas kopplade inom området – och ägarna måste plocka upp efter dem

De flesta av våra medlemmar sköter sina djur perfekt. Tyvärr finns det dock undantag, och vi påminner därför om föreningens ordningsregler i detta avseende:

  • Det är absolut förbjudet att låta hundar och katter springa lösa inom bostadsrättsföreningens område. 
  • Det är varje djurägares skyldighet att plocka upp efter sitt djur varhelst det har gjort sina behov.

Ordningsreglerna finns dels i den information som alla boende får när de flyttar in, dels här på hemsidan.

Informera brevbäraren på insidan av din postlucka

Ibland vill man kunna ta emot post till flera olika adressater i sitt brevfack – till exempel om man driver företag hemifrån. Det är dock inte tillåtet att sätta upp egna lappar utanpå brevfacket. Däremot går det utmärkt att sätta upp information till brevbäraren på insidan av luckan till sitt fack.

Årsavgiften höjs med 5 procent

Styrelsen behandlade den 8 november budgeten för 2023. Vi beslutade då att höja årsavgifterna med 5 procent från och med nyår. Samtidigt beslutade vi att tillfälligt pausa avsättningen av medel till medlemmarnas inre reparationsfonder.

Förändringarna är nödvändig dels för att vi ska kunna hantera inflationen och de avgifter som föreningen betalar, dels för att vi ska klara den relining av avloppsstammar samt köks- och badrumsavlopp som vi planerar att inleda under andra kvartalet 2023.

Garagehyra, kabel-tv-avgift och bredbandsavgift förblir oförändrade även under 2023.

Vicevärd Uno Nilsson avgår efter 38 år

Uno Nilsson har fungerat som vicevärd i Brf. Svaneholm sedan 1984. Med ålderns rätt har han nu sagt upp sig och slutar sin tjänst den siste november.

Styrelsen är synnerligen tacksam för hans engagemang och stora insatser för föreningen under alla dessa år, och vi kommer att visa honom vår uppskattning för detta vid ett senare tillfälle.

Att ersätta Uno Nilsson är omöjligt. Föreningen kommer därför att anlita ett externt företag för felanmälan och många av de förvaltaruppgifter som vicervärdern hittills har hanterat.

Vi återkommer med information om nya telefonnummer och övriga kontaktuppgifter för detta så snart ett avtal har träffats. 

Relining av avloppsstammarna inleds andra kvartalet 2023

Styrelsen har tecknat avtal med företaget Repipe för relining av våra avloppsstammar. Arbetena inleds under andra kvartalet 2023.

Vi återkommer med närmare information om tider och i vilken ordning de olika trapporna ska tas så snart planeringen för detta är på plats.

Nu sitter hasparna löst!

Vi satte upp haspar i entrédörrarna för att underlätta vid ut/inflyttning. Tidigare veks mattorna ofta dubbla för att hålla porten öppen, med följden att mattorna sprack.

Den senaste tiden har dock hasparna missbrukats. Dörrarna haspas ofta upp hela dagen utan anledning, även mitt i vintern. Det händer till och med att de står upphaspade hela natten, något som skedde bland annat natten mellan midsommarafton och midsommardagen. Detta innebär att det trapphuset är öppet även för dem vi inte vill ha in där. Väntar man besök efter klockan 21 finns det numera också mobiltelefoner att använda!

😉

Om missbruket fortsätter blir vi helt enkelt tvungna att plocka bort hasparna igen.

Så får vi det snyggt och prydligt bland avfallscontainrarna

Vi har fått information från MERAB om att det kastas alldeles för mycket matavfall i containern för brännbart. Och i containern för matavfall hamnar det plastpåsar.

Vi vet att det kan bli tjatigt, men här kommer det igen (för dem som inte redan vet det eller gör det):

  • Matavfallet ska  läggas i de bruna papperspåsar som MERAB förser oss med. Påsarna finns i det före detta soprummet vid sidan om entrén i 33a. Hämta din bunt där – och kasta den i containern för matavfall när den är full. Utan plastpåse.
  • Tomma juice-, mjölk-, mjöl- och sockerförpackningar, wellpapp och kartonger ska däremot slängas i containern märkt ”Förpackningar”. Tänk på att alltid trycka ihop eller trampa på förpackningarna innan du slänger dem, så får det plats mycket mer i containern.
  • När det gäller avfall som slängs i containern märkt ”Brännbart” vill vi än en gång påminna om att hela soppåsen måste tryckas in innanför gummiduken i öppningen. Det händer ofta att halva påsen sticker utanför, och de enda som gillar det är fåglarna som sedan sprider ut innehållet på parkeringen. Det ser inte trevligt ut och lockar dit råttor, som vi inte heller gillar. Om containern verkar full kan vi tipsa om att gå runt till baksidan. Där finns det nästan alltid plats för mera.

Bra grejer på vår fina gård:

Papperskorgar:

På alla våra papperskorgar finns plats avsedd för fimpar och snus. I dag förekommer det att man kastar fimpar på marken bara en meter från en papperskorg! Gör inte det …

Bord, sittplatser och en grillplats:

Enligt önskemål från bostadsrättsinnehavare har vi köpt in och iordningsställt bord och bänkar vid södra gaveln på 35:an. Hurra!

Grillning i föreningen är däremot endast tillåten vi grillplatsen vid södra gaveln på 39:an.

Behållare för hundbajspåsar

Bakom 33:an är en utmärkt plats att rasta hundar. Där finns även behållare som man kan kasta påsen med hundbajs i efteråt.

Enligt uppgift finns det fortfarande boende som låter sina hundar göra sina behov inne på gårdarna – utan att ens plocka upp efter dem. Det är inte trevligt att se och ännu värre att trampa i. (Fast det vet ni ju redan.)

Ny ordförande i Brf Svaneholm

Vid föreningsstämman för Brf. Svaneholm den 26 april omvaldes Antonio Pisanu, Ingvar Persson och Erik Rudvall som ledamöter i föreningens styrelse.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde samma dag utsågs Stefan Tomasson till ny ordförande. Han ersätter därmed Antonio Pisanu, som varit ordförande i närmare tjugo år.