Arbetet med värmesystemet inleds i mitten av september

Vi hade planerat att börja byta undercentralen till värmesystemet i mitten av augusti. Vi har dock beslutat att inte byta undercentralen utan att komplettera den i stället. Detta innebär att vattnet inte kommer att vara avstängt.

Entreprenören räknar med att börja arbetet med att byta alla ventiler i mitten på september. Det är mycket viktigt att montörerna får tillträde till er lägenhet när de önskar. De behöver komma in två gånger:

  • när de ska byta inkommande ventilen. Denna sitter i köket i 2- och 3-rumslägenheterna och i stora rummet i 1-rumslägenheterna.
  • när de ska lufta alla elementen.

Nekat tillträde till en lägenhet innebär att montörerna inte kan släppa på värmen i det trapphuset, och då måste de ha tillträde till övriga lägenheter en gång till.

Entreprenören kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphuset om vilka dagar det gäller.