Rapport styrelsemöte 2013-01-17

Styrelsen sammanträdde 2013-01-17.

På mötet avhandlades bland annat:

  • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Termostaterna på elementen i lägenheterna är gamla och behöver bytas.
  • Lamporna vid entréerna kommer att bytas ut till energisnål LED-belysning.
  • Underhåll 2014 är målning av entréerna och att ventilationsdonen i lägenheterna kommer att bytas.
  • Datum för styrelsemöten under våren är 14/2, 14/3, 11/4, 16/5 och 13/6