Rapport styrelsemöte 2013-02-14

Styrelsen sammanträdde 2013-02-14.

På mötet avhandlades bland annat:

  • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Information om parkeringsregler kommer snart att delas ut till alla boende.
  • Ytterbelysningen kommer att bytas mot mer energivänlig.
  • Datum för styrelsemöten under våren är 14/3, 11/4, 16/5 och 13/6