Rapport styrelsemöte 2013-05-16

Styrelsen sammanträdde 2013-05-16.

Ur protokollet noteras:

  • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Nästa styrelsemöte är 16/6

Innan mötet gjordes fastighetsbesiktning och kontroll av rökluckor.