Rapport styrelsemöte 2013-06-13

Styrelsen sammanträdde 2013-06-13.

Ur protokollet noteras:

  • Tre lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Datum för grovsopecontainer bestämdes, 23/8
  • Nästa styrelsemöte är 22/8