Rapport styrelsemöte 2013-08-22

Styrelsen sammanträdde 2013-08-22.

Ur protokollet noteras:

  • Fyra lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Ett av föreningens lån går ut och behöver läggas om.
  • Nästa styrelsemöte är 19/9