Rapport styrelsemöte 2013-09-19

Styrelsen sammanträdde 2013-09-19.

Ur protokollet noteras:

  • Inga lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
  • Containern för höststädningen kostade 5580 kr
  • Nästa styrelsemöte är 16/10