Nytt system för att registrera p-tillstånd

Securitas har bytt system för att registrera parkeringstillstånd på vår gemensamma parkeringsplats. Det enda sättet att anmäla sig till detta – eller anmäla nytt registreringsnummer vid bilbyte – är numera att gå till parkering.securitas.se och logga in med Mobilt Bank-ID där. Detta gäller även om ni fått hjälp av någon annan att registrera er bil från början.

Den som inte har Mobilt Bank-ID får i stället mejla parkering@securitas.se eller ringa Securitas på telefon 010-470 10 57. De har telefontid tisdag–torsdag klockan 09.00–11.00.

Styrelsen kan alltså inte längre hjälpa till med detta.

OBS: du som redan har ett giltigt p-tillstånd inte behöver göra någonting. Ditt tillstånd har automatiskt flyttats över till det nya systemet.

Behöver du lufta dina element?

Trots stora insatser för att förbättra värmesystemet har en del boende haft fortsatt kallt i sina lägenheter. Detta gäller särskilt dem som bor på översta våningen. För att lösa problemet har rörläggarna varit på plats för att lufta elementen i flera lägenheter den senaste tiden. När coronasmittan har lagt sig kommer vi också att beställa luftning av alla element på våning 3.

Den som inte kan eller vill vänta på detta kan också låna en luftningsnyckel för att själv åtgärda problemet. Kontakta i så fall föreningens ordförande, Antonio Pisanu, per mejl: Antonio.p@bredband.net 

Fortfarande för kallt i många lägenheter

Trots arbetet med värmesystemet i september och oktober är det fortfarande kallare än godtagbart i många lägenheter. Vår konsult har påtalat detta för installatören av styrsystemet Ecopilot, och vi väntar på åtgärd från dem.

Årsavgiften höjs med 5 procent

Styrelsen behandlade den 9 november budgeten för 2022 och kunde konstatera följande:

  • Fjärrvärmetaxan höjs med cirka 6,5 procent.
  • Elavgifterna höjs med 3 procent.
  • Vatten- och avloppstaxan höjs med 3 procent.
  • Kostnaden för fastighetsskötseln räknas upp med index.
  • Kostnaden för förvaltningsavtalet med HSB höjs med 2,4 procent.
  • Fastighetsförsäkringen höjs med 6 procent.
  • Sophämtningsavgiften höjs med 3,6 procent.
  • Lånen som vi ska skriva om 2022 har redan låg ränta, så det blir ingen sänkning av räntekostnaden på grund av detta.

Ovanstående innebär att vi beslutade att höja årsavgifterna med 5 procent från 2022 01 01. Garagehyran, kabel-tv-avgiften och bredbandsavgiften förblir oförändrade.

Vi hoppas och tror på förståelse för höjningen. Den är nödvändig för att få ekonomin i balans 2022 och för att vi ska vara förberedda för nästa stora underhåll, som är reliningen av avloppsstammarna och köks- och badrumsavloppen. På grund av årets omfattande värmeöversyn är reliningen framflyttad till 2023.

INGET får förvaras i trapphusen

Great Security gjorde brandsyn hos oss den 20 oktober. De kollade bland annat trapphusen.

Vi fick anmärkningar på att det förvarades leksaker, barnvagnar mm i trapphusen. Detta är helt onödiga anmärkningar. Det står tydligt – på anslagstavlan och i ordningsreglerna, som är utdelade till alla – att inget får förvaras i trapphusen!

Rollator är inte lättantändlig och får enligt räddningstjänsten ställas under trappan.

Snart har vi bytt till led-belysning överallt

Under återstoden av året kommer vi att slutföra bytet av belysningen i trapphusen genom att byta till sensorstyrda led-armaturer även i nummer 41-43-45 . Vi kommer även byta till led-armaturer i tvättstugor och källarkorridorer samt utebelysningen på de höga stolparna på gårdarna.

Vi kommer att byta brandvarnarna på översta våningen i trapphusen till brandvarnare kopplade till 230 volt med batteribackup.

Arbetet med värmesystemet i lägenheterna börjar måndag 11 oktober

På måndag börjar entreprenören AG Malmströms Rör arbetet med att byta ventiler på värmeelementen i våra lägenheter. De räknar med att hinna med tre trappuppgångar per dag. Först byter de ventilerna, sedan släpper de på värmen, och slutligen luftar de elementen.

För att arbetet ska kunna löpa smidigt behöver personalen kunna komma in i samtliga lägenheter i trapphuset samma dag. Först när alla ventiler i hela trappan är bytta kan de släppa på värmen

Saknas någon lägenhet så får alltså alla i den trappan vänta på att få värmen tillbaka.

Entreprenören kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphusen, och lägga lappar i de berördas brevlådor, om vilka dagar det gäller. Om du inte själv kan vara hemma då behöver du alltså antingen be en granne att öppna för personalen – eller lägga nyckeln i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer i vicevärden Uno Nilssons postbox i trappa 33 C senast kvällen innan.

Arbetet med värmesystemet inleds i mitten av september

Vi hade planerat att börja byta undercentralen till värmesystemet i mitten av augusti. Vi har dock beslutat att inte byta undercentralen utan att komplettera den i stället. Detta innebär att vattnet inte kommer att vara avstängt.

Entreprenören räknar med att börja arbetet med att byta alla ventiler i mitten på september. Det är mycket viktigt att montörerna får tillträde till er lägenhet när de önskar. De behöver komma in två gånger:

  • när de ska byta inkommande ventilen. Denna sitter i köket i 2- och 3-rumslägenheterna och i stora rummet i 1-rumslägenheterna.
  • när de ska lufta alla elementen.

Nekat tillträde till en lägenhet innebär att montörerna inte kan släppa på värmen i det trapphuset, och då måste de ha tillträde till övriga lägenheter en gång till.

Entreprenören kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphuset om vilka dagar det gäller.

Statuskontroll av alla lägenheter inleds i november

Vi har beslutat genomföra statuskontroll av samtliga lägenheter för att kontrollera det som föreningen och varje enskild medlem har underhållsansvar för. Kontroll görs av lägenhetens status avseende el, vatten, värme, ventilation samt noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art.

Denna kontroll görs vart tredje år, och årets kontroll beräknas påbörjas i början på november. Efter kontrollen kommer varje medlem att få ett utförligt protokoll där eventuella fel anges.

Vid den senaste kontrollen upptäcktes fel i nästan hälften av lägenheterna. De flesta anmärkningarna gällde att det saknades brandvarnare. Det blev även anmärkningar på att det saknades skydd under kyl/frys och diskmaskin. För att undvika att teknikern måste komma på besök en gång till, så se över detta innan besöket.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är det ett krav att man som bostadsrättsinnehavare ger tillträde för denna kontroll. Information om när besöket är planerat i din lägenhet skickas ut cirka två veckor i förväg.