Arbetet med värmesystemet i lägenheterna börjar måndag 11 oktober

På måndag börjar entreprenören AG Malmströms Rör arbetet med att byta ventiler på värmeelementen i våra lägenheter. De räknar med att hinna med tre trappuppgångar per dag. Först byter de ventilerna, sedan släpper de på värmen, och slutligen luftar de elementen.

För att arbetet ska kunna löpa smidigt behöver personalen kunna komma in i samtliga lägenheter i trapphuset samma dag. Först när alla ventiler i hela trappan är bytta kan de släppa på värmen

Saknas någon lägenhet så får alltså alla i den trappan vänta på att få värmen tillbaka.

Entreprenören kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphusen, och lägga lappar i de berördas brevlådor, om vilka dagar det gäller. Om du inte själv kan vara hemma då behöver du alltså antingen be en granne att öppna för personalen – eller lägga nyckeln i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer i vicevärden Uno Nilssons postbox i trappa 33 C senast kvällen innan.

Arbetet med värmesystemet inleds i mitten av september

Vi hade planerat att börja byta undercentralen till värmesystemet i mitten av augusti. Vi har dock beslutat att inte byta undercentralen utan att komplettera den i stället. Detta innebär att vattnet inte kommer att vara avstängt.

Entreprenören räknar med att börja arbetet med att byta alla ventiler i mitten på september. Det är mycket viktigt att montörerna får tillträde till er lägenhet när de önskar. De behöver komma in två gånger:

  • när de ska byta inkommande ventilen. Denna sitter i köket i 2- och 3-rumslägenheterna och i stora rummet i 1-rumslägenheterna.
  • när de ska lufta alla elementen.

Nekat tillträde till en lägenhet innebär att montörerna inte kan släppa på värmen i det trapphuset, och då måste de ha tillträde till övriga lägenheter en gång till.

Entreprenören kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphuset om vilka dagar det gäller.

Statuskontroll av alla lägenheter inleds i november

Vi har beslutat genomföra statuskontroll av samtliga lägenheter för att kontrollera det som föreningen och varje enskild medlem har underhållsansvar för. Kontroll görs av lägenhetens status avseende el, vatten, värme, ventilation samt noterar förändring och fel av allmän eller väsentlig art.

Denna kontroll görs vart tredje år, och årets kontroll beräknas påbörjas i början på november. Efter kontrollen kommer varje medlem att få ett utförligt protokoll där eventuella fel anges.

Vid den senaste kontrollen upptäcktes fel i nästan hälften av lägenheterna. De flesta anmärkningarna gällde att det saknades brandvarnare. Det blev även anmärkningar på att det saknades skydd under kyl/frys och diskmaskin. För att undvika att teknikern måste komma på besök en gång till, så se över detta innan besöket.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är det ett krav att man som bostadsrättsinnehavare ger tillträde för denna kontroll. Information om när besöket är planerat i din lägenhet skickas ut cirka två veckor i förväg.                                                                                                                               

Nu får även resten av trapphusen ledarmaturer

Vi kommer under hösten/vintern att byta ut trapphusarmaturerna i 41-43-45 mot ledarmaturer. Armaturerna i övriga trapphus är redan bytta. Vi behöver då tillgång till vissa förråd i trapphuset. Berörda lägenhetsinnehavare kommer att meddelas en vecka innan.

Även armaturerna i källargångarna i 35 och 39 kommer att bytas ut mot ledarmaturer, liksom lysrörsarmaturerna i tvättstugorna.

Vi har sedan tidigare bytt till ledarmaturer i entréer och har även ledarmaturer ut/invändigt i garagen. Stolpbelysningen utomhus kommer att bytas när det inte längre går att köpa ljuskällor till dom.                                                                                                                                 

Starta inte torkskåpen förrän ni har hängt in tvätt i dem

När teknikern från Electroservice var här senast upptäckte han att ett torkskåp var igångsatt utan tvätt. Det är inte bra. Torkskåpen i våra tvättstugor fungerar nämligen med undertryck, och det är helt meningslöst att starta dem innan man hänger in tvätt. Det blir inte varmt, och det enda som händer är att de drar ström i onödan.

                                                                                                                              

Gruppanslutning av bredband från 1 oktober

Vid poströstningen den 8 juni blev det stor majoritet för gruppanslutning av bredband och fast telefoni. Eftersom vi är skyldiga att respektera stämmans beslut, kommer vi att införa detta. Det innebär i sin tur att 125 kronor per månad kommer att läggas på månadsavgiften för alla från och med den 1 oktober.

Ni som har bredband från Telenor i dag kommer inte att få någon faktura från Telenor för oktober månad, om ni inte har extra snabbt bredband. Däremot får ni faktura på samtalsavgifter om ni har fast telefoni hos Telenor – det är bara den fasta månadsavgiften ingår i gruppanslutningen.

Observera att fast telefoni måste ni som är intresserade själv ansluta er till. Det är alltså inget som sker automatiskt, om ni inte har det tidigare.

Information från Telenor i september
Telenor kommer att skicka ut brev till alla i september månad. Det går då att ringa Telenor och kostnadsfritt få en helt ny router som klarar den nya hastigheten 500/500. Då får ni också besked om vad ni ska göra med er gamla router, om ni har en sådan.

Snart dags för upprustning av värmesystenet

Det är företaget AG Malmströms Rör som ska byta undercentral, stamventiler och inkommande ventiler i lägenheterna. De beräknar påbörja arbetet i mitten av augusti. Vid inmonteringen av den nya undercentralen kommer allt vatten att vara avstängt.

Vi återkommer med mer information angående detta.

Det är mycket viktigt att AG Malmströms Rör får tillgång till er lägenhet när de önskar. De kommer att behöva detta dels när de byter ventilen, dels när de ska lufta alla elementen.

Nekat tillträde till en lägenhet innebär att de inte kan släppa på värmen i det trapphus det gäller, och då måste de ha tillträde till övriga lägenheter i trappen en gång till.

AG Malmströms Rör kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphuset om vilka dagar det gäller.

Vi måste få bättre ordning runt sopcontainrarna

Det ser ofta förfärligt ut vid sopcontainrarna. Där ligger bland annat blöjor och andra sanitetsprodukter. Detta beror på att det finns boende som inte ser till att hela soppåsen hamnar innanför gummiduken, fåglarna tar då tag i det och sprider ut det på parkeringen.

Annika börjar sin arbetsdag med att sopa rent runt containrarna, men på eftermiddagen ser det likadant ut igen. Den andra containern är endast halvfull vid tömningen, så det kan inte bero på detta att soporna inte kastas in ordentligt, det måste vara bekvämlighet.

Ni som känner er skyldiga kan väl gå runt och kasta i nästa container. Annars stänger vi de två första hålen, för detta kan inte fortsätta!

Matavfall skall förpackas i bruna papperspåsar som finns i soprummet sidan om entrédörren 33a. Enligt uppgift finns det boende i föreningen som häller över matavfall från egen behållare till containern för matavfall – och då hamnar äggskal, kaffesump med mera utanför, på marken.