Garageportarna ses över i höst

Under hösten kommer alla garageportar att ses över och smörjas. Vi kommer samtidigt att göra brandsyn i dem. Innehavare som förvarar mer än motorfordon, hjul och bilvårdsmaterial får en vecka på sig att ta bort det övriga, annars blir vederbörande av med garageplatsen.

Medlemmarna sa ja till bredbandet

Röstningen på stämman den 8 juni resulterade i stor majoritet för införandet av gruppanslutning av bredband. Vi återkommer med mer information.

Protokollet från stämman finns enligt stadgarna tillgängligt hos vicevärden på expeditionstid.

Dags att rösta inför föreningsstämmam

Föreningsstämman 2021 kommer att ske med enbart poströstning. Stämmohandlingarna är utdelade till samtliga bostadsrättsinnhavare.

Poströsterna ska lämnas i brevlådan märkt ”poströster” i trapphuset 33C senast måndag den 7 juni klockan 21.00.

Uppdaterad: Ingen fysisk föreningsstämma i år

Det blir ingen fysisk föreningsstämma på grund av åttapersonersregeln.

På styrelsemötet den 11 mars har styrelsen i Brf Svaneholm i stället beslutat att röstning vid föreningsstämman 2021 ska ske genom poströstning.

Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande coronapandemi.

Genom bestämmelserna kan antalet stämmodeltagare hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter. Röstsedlarna som kommer att delas ut ska läggas i en brevlåda i trappa 33C.

Stämman hålls den 8 juni
Stämman kommer att hållas den 8 juni med hjälp av HSB och med endast ordförande, sekreterare och två rösträknare/justerare närvarande.

Mer information om föreningsstämman kommer att delas ut i mitten av maj, men vi kan redan nu informera om att en av punkterna på dagordningen blir om vi ska införa gruppanslutning av bredband 250/250 + telefoni. Kostnaden är 125 kronor i månaden, endast eventuella samtalskostnader tillkommer.

Uppdatering: Även den nya gruppanslutningen gäller Telenor, det vill säga samma bredbandsleverantör som vi har i dag.

Våra grannföreningar har haft detta en tid. Eftersom alla får betala detta måste det beslutas på en stämma. Enkel majoritet gäller, dvs. om ja-rösterna är fler än nej-rösterna så kommer vi att införa detta.

Dags att se över föreningens värmesystem

Vi har den senaste tiden märkt att det skiljer i innetemperatur i lägenheterna. Det är skillnad inte bara mellan hus, utan även mellan lägenheter i samma trapphus.

Vi kommer därför att se över hela värmesystemet. Det är nu ute förfrågningar hos fem entreprenörer. Vi ska bland annat byta undercentralen, samtliga ventiler under mattan i entrén samt ventilen på inkommande ledningen i lägenheterna. Denna sitter i köket i två- och trerumslägenheterna och i stora rummet i ettorna.

En ny injustering av hela värmesystemet ska göras, då den nuvarande gjordes 1991. Vi återkommer med mer information angående tider för tillträde till lägenheten. Det är viktigt att vi får tillträde till alla lägenheter, annars fungerar inte injusteringen.

Dags för containern igen fredag 23 april

Det är beslutat på en föreningsstämma att vi ska tillhandahålla en container för grovavfall, möbler med mera. Den ska finnas på parkeringen en fredag på dagtid i april respektive september.

Nu är det dags igen. Containern kommer fredag 23 april klockan 07.30–14.30. Den placeras på samma plats som tidigare år: på parkeringen vid garage 32.

Observera att Merab har upphört med att sätta ut burar för elektronik och elartiklar – detta ska lämnas direkt på återvinningscentralen. I containern får inte heller kastas kyl/frys, spis, tvätt-/diskmaskin, mikrovågsugn, bildäck, lysrör, batterier eller färg.

Välkommen

HSB:s bostadsrättsförening Svaneholm omfattar 132 lägenheter på Rönnebergavägen 29–45 i Eslöv. Husen byggdes och föreningen bildades i början på 70-talet, tillsammans med grannföreningarna Trollenäs och Vanås. I dag är vi en blomstrande bostadsrättsförening med Eslövs mysigaste innergårdar.

Den här webbplatsen är till både för dig som kommer utifrån och är nyfiken på föreningen och för alla oss som bor här. Här nedanför ser du de senaste nyheterna – och i menyerna kan du hitta mer information om föreningen och sådant som är bra att veta för dig som bor här.

Avgiften höjs med 5 % från nyår

Den 5 november behandlade styrelsen budgeten för 2021 och kunde konstatera följande:

 • Fjärrvärmetaxan höjs med cirka 1 %.
 • El-avgifterna höjs med 3 %,
 • Vatten- och avloppstaxan höjs med 3 %
 • Kostnaden för fastighetsskötsel, fastighetsförsäkring och administrationsavtal räknas upp med index.
 • Vi får en kostnad för att Securitas bevakar så att parkeringsreglerna följs.
 • Lånen som ska skrivas om 2021 har redan låg ränta, så det blir ingen sänkning av räntekostnaden på grund av detta.
 • Sophämtningen:
  Brännbart: Då soporna kastas i närmaste hålet på främsta containern tills denna blir överfull och soporna trillar ut istället för att gå runt till baksidan, måste vi få tömt containern varje vecka. Detta innebär en extra höjning av kostnaden 2021 utöver taxehöjningen.
  Matavfall: Glädjande är att vi blivit bättre på att lägga matavfall i därför avsedda papperspåsar och inte i plastkassar. Vi vill också påminna om att i matavfallspåsen ska läggas kaffe och tesump inklusive filter. Blommor och krukväxter ska också läggas här.
  Vi ersatte containern med en mindre, vi bedömde att det skulle räcka. Vi kan tyvärr konstatera att påsarna kastas i närmsta hålet, så soporna ibland trillar ut igen. Vi tvingas sätta tillbaka större container om inte det kastas via de bakre hålen också. Detta kommer i så fall att innebära högre kostnader.

En nödvändig höjning
Ovanstående innebär att vi beslutade höja årsavgifterna med fem procent från 2021 01 01. Garagehyran och kabel-tv-avgiften förblir däremot oförändrade.

Vi hoppas och tror på förståelse för höjningen. Den är nödvändig för att få ekonomin i balans 2021 och för att vi ska vara förberedda för nästa stora underhåll som är reliningen av avloppsstammarna samt köks-badrumsavloppen 2022.

2021-2022 kommer vi att fortsätta med att byta ut belysningen i trapphusen till led-armaturer.