Rapport styrelsemöte 2014-12-04

Styrelsen sammanträdde 2014-12-04.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Rapporter och skrivelser behandlades
 • Nästa styrelsemöte är 8/1 2015

Årsaavgifter 2015, OVK, Fönsterblecken och Balkoninglasning

Vi behandlade 141030 budgeten för 2015 och kunde konstatera bl.a. följande:

Negativt:

 • Något förhöjd förbrukning på vatten och el.
 • Förhöjda avskrivningar på grund av nya bestämmelser.
 • Fastighetsskötsel och administrativa avtalet räknas upp med index.

Positivt:

 • Ingen höjd avgift för sophämtningen.
 • Ingen höjd avgift för fjärrvärmen.
 • Något lägre räntekostnad på omläggning av lån som ska göras 2015.
 • Vi ser även lägre kostnader för löpande underhåll, dvs reparationer av maskiner och åtgärder efter skadegörelse. Det lönar sig att vara rädd om saker och ting!!

Sammantaget kan vi konstatera att vi kan fortsätta med oförändrade årsavgifter även 2015. Kabel-tv avgiften och garagehyran blir också oförändrade.


OVK:n är genomförd och 7 lägenheter fick anmärkning. De ska åtgärda anmärkningarna och sen görs en efterbesiktning i dessa lägenheter.


Vi ska byta samtliga fönsterbleck på aluminiumfönstren på andra och tredje våningen. Arbetet är lite beroende på väderleken men påbörjas förmodligen månadsskiftet november/december. Detta göres med lift utifrån så bli inte förskräckta om ni ser någon utanför era fönster.


Ni måste ha tillstånd av styrelsen om ni tänker glasa in balkongen.


Styrelsen

Brf Svaneholm info november 2014

Rapport styrelsemöte 2014-10-30

Styrelsen sammanträdde 2014-10-30.

Ur protokollet noteras:

 • Två lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Budget för 2015 avhandlades
 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll är nu genomförd.
 • Radiatorerna i trapphusen kommer att målas under vintern.
 • Nästa styrelsemöte är 4/12

Rapport styrelsemöte 2014-09-18

Styrelsen sammanträdde 2014-09-18.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Justeringar i underhållsplanen på förslag av förvaltare efter besiktning.
 • Fönsterbleck kommer att bytas på våning 2 och 3.
 • Återstående styrelsemöten 2014 är 30/10 och 4/12

Brandsyn

Vid senaste brandsynen fick vi anmärkning på ”sittvagn i trapphus”. Detta är en helt onödig anmärkning, då det står tydligt på anslag i trapphusen att det inte är tillåtet. Vi fick även anmärkning på att det i barnvagnsrummen finns bl.a vitvaror och annat som inte ska finnas där, detta ska tas bort omgående. Vuxencyklar är ok om det finns plats. Det finns dörrmattor utlagda på flera ställen, fast detta inte är tillåtet. Lokalvårdaren kan inte göra sitt jobb och det finns risk att såväl boende som utryckningspersonal kan snubbla på dem. Vid nästa brandsyn kommer vi att ta hand om allt som finns i trapphusen och kasta det, vi utgår då ifrån att ingen äger det. En rollator är inte så lättantändlig och kan få stå kvar om den körs in mellan postboxarna och trappan och inte sticker ut i ”gången”.

Svaneholm Brandsyn OVK

Rapport styrelsemöte 2014-08-13

Styrelsen sammanträdde 2014-08-13.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Bygglov för inglasning av balkonger har kommit. Ett kompendium med all information till de som vill glasa in håller på att sättas ihop.
 • Fritidslokalen kommer att öppna igen efter sommaren 16/19. Information om detta kommer att skickas ut.
 • Nästa styrelsemöte är 18/9

Rapport styrelsemöte 2014-06-19

Styrelsen sammanträdde 2014-06-19.

Ur protokollet noteras:

 • Tvålägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Rapporter och skrivelser behandlades. Inget av direkt allmänt intresse rapporterades.
 • Nästa styrelsemöte är 14/8

Liten rapport från stämman

29 april hade vi stadgeenlig stämma. 21 lägenheter var representerade. Till ordförande valdes Göran Dalqvist från grannföreningen och under hans ledning betade vi av punkterna på dagordningen tryggt och stadigt framåt. Efter stämman bjöds på kaffe och fralla.

Rapport styrelsemöte 2014-04-16

Styrelsen sammanträdde 2014-04-16.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Kommunen meddelar att de har mottagit vår ansökan om bygglov för inglasade balkonger.
 • Kommande styrelsemöte är 29/4, 14/5 och 19/6.
  29/4 genomförs styrelsen årliga fastighetsbesiktning samt test av brandluckor.