Rapport styrelsemöte 2013-08-22

Styrelsen sammanträdde 2013-08-22.

Ur protokollet noteras:

 • Fyra lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Ett av föreningens lån går ut och behöver läggas om.
 • Nästa styrelsemöte är 19/9

Rapport styrelsemöte 2013-06-13

Styrelsen sammanträdde 2013-06-13.

Ur protokollet noteras:

 • Tre lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Datum för grovsopecontainer bestämdes, 23/8
 • Nästa styrelsemöte är 22/8

Rapport styrelsemöte 2013-05-16

Styrelsen sammanträdde 2013-05-16.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Nästa styrelsemöte är 16/6

Innan mötet gjordes fastighetsbesiktning och kontroll av rökluckor.

Liten rapport från stämman 2013

Vi höll stadgeenlig stämma 23/5. På stämman var 19 lägenheter representerade och till ordförande valdes Göran Dalqvist från grannföreningen. Dagordningen betades av utan kontroverser. Till ny medlem i styrelsen valdes Tea Sigeman.

Efter stämman serverades kaffe och fralla och vi fick en stunds underhållning av Bengt Åke Bengtsson som sjöng och berättade om Skåne.

Rapport styrelsemöte 2013-02-14

Styrelsen sammanträdde 2013-02-14.

På mötet avhandlades bland annat:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Information om parkeringsregler kommer snart att delas ut till alla boende.
 • Ytterbelysningen kommer att bytas mot mer energivänlig.
 • Datum för styrelsemöten under våren är 14/3, 11/4, 16/5 och 13/6

Rapport styrelsemöte 2013-01-17

Styrelsen sammanträdde 2013-01-17.

På mötet avhandlades bland annat:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Termostaterna på elementen i lägenheterna är gamla och behöver bytas.
 • Lamporna vid entréerna kommer att bytas ut till energisnål LED-belysning.
 • Underhåll 2014 är målning av entréerna och att ventilationsdonen i lägenheterna kommer att bytas.
 • Datum för styrelsemöten under våren är 14/2, 14/3, 11/4, 16/5 och 13/6

Rapport styrelsemöte 2012-12-13

Styrelsen sammanträdde 2012-11-08.

På mötet avhandlades bland annat:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Avgifterna för fjärrvärme, vatten och sophämtning har ökat. Mest ökar taxan för sophämtning till nästa år, 47% till 242 945 kr.