Rapport styrelsemöte 2014-03-20

Styrelsen sammanträdde 2014-03-20.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Konsult från HSB berättade om deras tjänster rörande bland annat elsäkerhet och förebyggande arbete mot vattenskador.
 • Från och med 7/5 är vicevärdsexpeditionen belägen i våra nya lokaler i källaren.
 • Biljardbord har inköpts till källaren. Invigning 5/4.
 • Kommande styrelsemöte är 16/4, 29/4, 14/5 och 19/6. Stämman är 29/4

Rapport styrelsemöte 2014-02-27

Styrelsen sammanträdde 2014-02-27.

Ur protokollet noteras:

 • Två lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Bokslutet för 2013 gicks igenom inför stämman.
 • Nya bokningstavlor till tvättstugorna kommer att köpas in och sättas upp..
 • Mellan 15 till 20 personer kom på öppet hus i våra nya fritidslokaler i källaren. Många var bland annat positiva till möjligheten att spela biljard och andra spel.
 • Kommande styrelsemöte är 20/3. Stämman är 29/4

 

Rapport styrelsemöte 2014-01-23

Styrelsen sammanträdde 2014-01-23.

Ur protokollet noteras:

 • Två lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Omläggning av två lån som har gått ut.
 • Information om den nya fritidslokalen i källaren skall delas ut.
 • Kommande styrelsemöte är 27/2 och 20/3

Rapport styrelsemöte 2013-11-14

Styrelsen sammanträdde 2013-11-14.

Ur protokollet noteras:

 • Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra mötet.
 • Budget och underhållsplan för 2014 antogs.
  -Årsavgifterna blir oförändrade för 2014.
  -I underhållsplanen nästa år finns målning av entréerna och OVK , obligatorisk ventilationskontroll.
 • Nästa styrelsemöte är 12/12.

Rapport styrelsemöte 2013-10-16

Styrelsen sammanträdde 2013-10-16.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • I samband med mötet genomfördes brandsyn av garagen.
 • Nästa styrelsemöte är 14/11 och då kommer budgeten för 2014 att behandlas

Rapport styrelsemöte 2013-08-22

Styrelsen sammanträdde 2013-08-22.

Ur protokollet noteras:

 • Fyra lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Ett av föreningens lån går ut och behöver läggas om.
 • Nästa styrelsemöte är 19/9

Rapport styrelsemöte 2013-06-13

Styrelsen sammanträdde 2013-06-13.

Ur protokollet noteras:

 • Tre lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Datum för grovsopecontainer bestämdes, 23/8
 • Nästa styrelsemöte är 22/8

Rapport styrelsemöte 2013-05-16

Styrelsen sammanträdde 2013-05-16.

Ur protokollet noteras:

 • En lägenhetsöverlåtelse sedan förra mötet.
 • Nästa styrelsemöte är 16/6

Innan mötet gjordes fastighetsbesiktning och kontroll av rökluckor.