Nu får även resten av trapphusen ledarmaturer

Vi kommer under hösten/vintern att byta ut trapphusarmaturerna i 41-43-45 mot ledarmaturer. Armaturerna i övriga trapphus är redan bytta. Vi behöver då tillgång till vissa förråd i trapphuset. Berörda lägenhetsinnehavare kommer att meddelas en vecka innan.

Även armaturerna i källargångarna i 35 och 39 kommer att bytas ut mot ledarmaturer, liksom lysrörsarmaturerna i tvättstugorna.

Vi har sedan tidigare bytt till ledarmaturer i entréer och har även ledarmaturer ut/invändigt i garagen. Stolpbelysningen utomhus kommer att bytas när det inte längre går att köpa ljuskällor till dom.                                                                                                                                 

Starta inte torkskåpen förrän ni har hängt in tvätt i dem

När teknikern från Electroservice var här senast upptäckte han att ett torkskåp var igångsatt utan tvätt. Det är inte bra. Torkskåpen i våra tvättstugor fungerar nämligen med undertryck, och det är helt meningslöst att starta dem innan man hänger in tvätt. Det blir inte varmt, och det enda som händer är att de drar ström i onödan.

                                                                                                                              

Gruppanslutning av bredband från 1 oktober

Vid poströstningen den 8 juni blev det stor majoritet för gruppanslutning av bredband och fast telefoni. Eftersom vi är skyldiga att respektera stämmans beslut, kommer vi att införa detta. Det innebär i sin tur att 125 kronor per månad kommer att läggas på månadsavgiften för alla från och med den 1 oktober.

Ni som har bredband från Telenor i dag kommer inte att få någon faktura från Telenor för oktober månad, om ni inte har extra snabbt bredband. Däremot får ni faktura på samtalsavgifter om ni har fast telefoni hos Telenor – det är bara den fasta månadsavgiften ingår i gruppanslutningen.

Observera att fast telefoni måste ni som är intresserade själv ansluta er till. Det är alltså inget som sker automatiskt, om ni inte har det tidigare.

Information från Telenor i september
Telenor kommer att skicka ut brev till alla i september månad. Det går då att ringa Telenor och kostnadsfritt få en helt ny router som klarar den nya hastigheten 500/500. Då får ni också besked om vad ni ska göra med er gamla router, om ni har en sådan.

Snart dags för upprustning av värmesystenet

Det är företaget AG Malmströms Rör som ska byta undercentral, stamventiler och inkommande ventiler i lägenheterna. De beräknar påbörja arbetet i mitten av augusti. Vid inmonteringen av den nya undercentralen kommer allt vatten att vara avstängt.

Vi återkommer med mer information angående detta.

Det är mycket viktigt att AG Malmströms Rör får tillgång till er lägenhet när de önskar. De kommer att behöva detta dels när de byter ventilen, dels när de ska lufta alla elementen.

Nekat tillträde till en lägenhet innebär att de inte kan släppa på värmen i det trapphus det gäller, och då måste de ha tillträde till övriga lägenheter i trappen en gång till.

AG Malmströms Rör kommer att sätta upp anslag på entrédörren i trapphuset om vilka dagar det gäller.

Vi måste få bättre ordning runt sopcontainrarna

Det ser ofta förfärligt ut vid sopcontainrarna. Där ligger bland annat blöjor och andra sanitetsprodukter. Detta beror på att det finns boende som inte ser till att hela soppåsen hamnar innanför gummiduken, fåglarna tar då tag i det och sprider ut det på parkeringen.

Annika börjar sin arbetsdag med att sopa rent runt containrarna, men på eftermiddagen ser det likadant ut igen. Den andra containern är endast halvfull vid tömningen, så det kan inte bero på detta att soporna inte kastas in ordentligt, det måste vara bekvämlighet.

Ni som känner er skyldiga kan väl gå runt och kasta i nästa container. Annars stänger vi de två första hålen, för detta kan inte fortsätta!

Matavfall skall förpackas i bruna papperspåsar som finns i soprummet sidan om entrédörren 33a. Enligt uppgift finns det boende i föreningen som häller över matavfall från egen behållare till containern för matavfall – och då hamnar äggskal, kaffesump med mera utanför, på marken.

Garageportarna ses över i höst

Under hösten kommer alla garageportar att ses över och smörjas. Vi kommer samtidigt att göra brandsyn i dem. Innehavare som förvarar mer än motorfordon, hjul och bilvårdsmaterial får en vecka på sig att ta bort det övriga, annars blir vederbörande av med garageplatsen.

Medlemmarna sa ja till bredbandet

Röstningen på stämman den 8 juni resulterade i stor majoritet för införandet av gruppanslutning av bredband. Vi återkommer med mer information.

Protokollet från stämman finns enligt stadgarna tillgängligt hos vicevärden på expeditionstid.